מפגשים לדוגמה ומפגשים נבחרים:

Marcel proust

שאלון פרוסט


שאלון פּרוּסט הוא סדרה של 30 שאלות אישיות, שהתפרסם בשם זה בשל התשובות שנתן לשאלון הסופר הצרפתי הנודע מרסל פרוסט. מקור: https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%90%D7%9C...